img
לתיאום פגישת ייעוץ

יצירת קשר מרפאת

לקוחות מכבי יקרים!
הטיפול בכם חשוב לנו מאוד, אין ביכולת צוות המרפאה לתת מענה יעיל למספר הפניות הרב.
אנא קראו היטב ופעלו לפי ההוראות:

לזימון תור למרפאה

מענה אנושי

לזימון תור התקשרו למספר

*3555

מענה קולי

לזימון תור התקשרו למספר -

03-5114556

אתר מכבי On-line

לזימון תור

לחץ כאן

אפליקציית מכבי

לזימון תור

לחץ כאן
לקביעת תור לניתוח

א. מועד הניתוח נקבע ביום ביקורך במרפאה ורשום על הטפסים שעליך להביא עמך לניתוח.

ב. יום לפני הניתוח המתוכנן תקבל הודעת סמס או שיחת טלפון לתזכורת מועד הניתוח.

ג. במידה ולא נקבע לך יום שכזה נא להתקשר בימים ב’-ה’ בין השעות 10:00-13:00 לטלפון: 03-6499088, בבקשה לא להתקשר לטלפון אחר במרפאה, לא נוכל לטפל בכם.

לקבלת תשובה פתולוגית

א. התשובה תשלח לביתכם מיד עם קבלתה למרפאה (כ-30 ימים לאחר הניתוח) על פי הנתונים הרשומים במכבי, נא לוודא עדכניות הכתובת בסניף הקרוב לביתכם.

ב. התשובה הפתולוגית תינתן בעל פה ביום הביקורת שנקבע עבורכם ורשום במכתב השחרור מחדר הניתוח.

ג. לקבלת תשובה פתולוגית אחרת – יש לקבוע תור למרפאה במוקד זימון תורים בטלפון מס’ 3555*

לזימון תור לביקורת שגרתית לאחר ניתוח

א. נקבע לכם תור כבר במועד השחרור מהניתוח. במכתב השחרור ניתן למצוא את השעות בהן עליך להגיע למרפאה, אין צורך בזימון תור טלפונית.

ב. כל שינוי מועד לביקורת שגרתי יש לבצע דרך מוקד זימון תורים בטלפון מס’ 3555*

במקרה של הפנייה דחופה מרופא עור

א. יש להתקשר למוקד זימון תורים במס’ 3555* ולעדכן אותם בכך שיש בידך הפניה מרופא עור בה מצוין במפורש שמדובר במקרה דחוף.

ב. במידה ולא ניתן מענה בתוך שבועיים על ידי זימון תורים, יש להעביר הפניה דחופה בצירוף מס’ טלפון לפקס שמספרו 03-6448881. צוות המרפאה ייצור עמך קשר לקביעת תור בימים ב’-ה’ בין השעות 10:00-13:00.

ג. בכל מקרה שלא נמצא פתרון יכול הרופא המפנה להתקשר ישירות לד”ר וולף.

במקרה דחוף במהלך 30 ימים לאחר הניתוח

א. בחרום יש לפנות למוקד חירום של מכבי בלחיצה על הקישור הבא או לחדר מיון לפי נוהלי הקופה.

ב. יש לפנות לחדר אחיות בסניף מכבי הקרוב לביתך או לרופא המשפחה.

ג. במידה והבעיה מאפשרת להמתין לפגישה במועד המרפאה הבא, יש לפנות למוקד זימון תורים במס’ 3555* לעדכן אותם שעברת ניתוח ב-30 ימים האחרונים ולקבל תור לפגישה.

ד. לידיעתך, מהמוקד ומחדר האחיות יוכלו להתקשר ישירות לד”ר וולף במידת הצורך.

לתיאום פגישת ייעוץ cross
cross
יצירת קשר